Individuálne poradenstvo

Ahoj volám sa Veronika som psychologička a coachka. Venujem sa individuálnemu a párovému poradenstvu.

Mám ukončený psychoterapeutický systemický výcvik párovej a rodinnej terapie pod ISZ Košice a som frekventantkou Rogerianského výcviku (PCA – Človekom centrovaného poradenstvo a psychoterapie), som členka SKP a aktuálne sa vzdelávam vo psychotraumatologii (Neurofeedback, Biofeedback) a socioterapii.

Individuálne poradenstvo je dôverný a intímny rozhovor. Verím v tom, že každý z nás je najlepším odborníkom na svoj vlastný život, ale niekedy nemáme prístup k niektorým infomáciam z nášho vnútra. Naše čisté jadro môže byť skryté pod nánosom sebadeštrukčných vzorcov správania, ktoré sme sa naučili počas života.

Ak sa necháme viesť týmito vzorcami, tak sa nám môže stať, že nie sme spokojní s našou životnou cestou, necítime sa dobre a štastne, čo v nás môže vyvolať stavy úzkosti alebo depresie.

Individuálny rozhovor vám môže pomôcť, ak:

 • Necíte sa šťastne.
 • Neviete si vytýčiť hranice.
 • Máte problémové vzťahy.
 • Neviete sa preniesť cez veci z minulosti.
 • Necítite sa hodnotne.
 • Nerozumiete si s partnerom.
 • Porovnávate sa s druhými.
 • Nevidíte zmysel svojho života alebo vám chýba motivácia.
 • Neviete, či kráčate po tej správnej ceste.
 • Nerozumiete vlastnému prežívaniu.
 • Chcete žiť viac autenticky.
 • Neviete sa rozhodnúť či zostať vo vzťahu, alebo odísť.
 • Nerozumiete vlastnej sexualite.
 • Zažívate veľa úzkosti a stresu.

Poradenský vzťah vám môže pomôcť pri práci na vlastnej sebahodnote, sebadôvere a osobného rastu.  Práve vzťahy nám dávaju zrkadlo, ktoré nám môžu ukázať veľa vecí o sebe.

V prípade záujmu o poradenstvo si zajednajte termín buď telefonicky +421 948 137 153 alebo cez veronika.ragan@gmail.com

Nájdete ma na Dunajskej 4, 8. poschodie, číslo dverí 807.

Cenník: 

Online stretnutie/Osobné stretnutie 

60 € / 50 min.

Víkend

70 € / 50 min.

Párové poradenstvo

80 € / 60 min.

Storno sedenia je možné viac ako 48 hodín dopredu, inak sa hradí storno poplatok vo výške ceny sedenia.

Iné vzdelanie/výcvikové moduly: 

Základy vzťahovej väzby

Motivačné rozhovory I., II.

Základy karierného poradenstva

Stanovovanie si cieľov

Vo svojej práci som viazaná etickým kódexom Európskej asociácie, ktorého súčasťou je zachovanie dôvernosti. Som frekventantkou časovo neobmedzeného psychoterapeutického výcviku a pod supervíznym dozorom. Poradňa nie je zdravotnícke zariadenie – neposkytujem zdravotnícku ani psychiatrickú liečbu.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }